zaloguj
Nr Liczba
pokoi
Piętro Powierzchnia
użytkowa
Powierzchnia
balkonu
Typ Status Rzut
1 part/1 322,00 m2 22,70 m2 usługi wolne rzut
11 2 1 61,40 m2 6,50 m2 typ 1 sprzedane rzut
12 1 1 34,30 m2 9,70 m2 typ 2 sprzedane rzut
13 3 1 86,70 m2 6,50 m2 typ 4a sprzedane rzut
14 2 1 85,70 m2 6,50 m2 typ 5a sprzedane rzut
15 1 1 34,30 m2 9,70 m2 typ 2 sprzedane rzut
16 1 1 58,40 m2 6,50 m2 typ 2 sprzedane rzut
21 2 2 61,40 m2 6,50 m2 typ 1 sprzedane rzut
22 1 2 34,30 m2 9,70 m2 typ 2 sprzedane rzut
23 1 2 37,10 m2 6,50 m2 typ 3 sprzedane rzut
24 2 2 45,40 m2 --brak-- typ 4 sprzedane rzut
25 2 2 45,40 m2 --brak-- typ 5 sprzedane rzut
26 1 2 37,10 m2 6,50 m2 typ 6 sprzedane rzut
27 1 2 34,30 m2 9,70 m2 typ 7 sprzedane rzut
28 2 2 58,40 m2 6,50 m2 typ 8 sprzedane rzut
31 2 3 61,40 m2 6,50 m2 typ 1 sprzedane rzut
32 1 3 34,30 m2 9,70 m2 typ 2 sprzedane rzut
33 1 3 37,10 m2 6,50 m2 typ 3 sprzedane rzut
34 2 3 45,40 m2 --brak-- typ 4 sprzedane rzut
35 2 3 45,40 m2 --brak-- typ 5 sprzedane rzut
36 1 3 37,10 m2 6,50 m2 typ 6 sprzedane rzut
37 1 3 34,30 m2 9,70 m2 typ 7 sprzedane rzut
38 2 3 58,40 m2 6,50 m2 typ 8 sprzedane rzut
41 2 4 61,40 m2 6,50 m2 typ 1 sprzedane rzut
42 1 4 34,30 m2 9,70 m2 typ 2 sprzedane rzut
43 1 4 37,10 m2 6,50 m2 typ 3 sprzedane rzut
44 2 4 45,40 m2 --brak-- typ 4 sprzedane rzut
45 2 4 45,40 m2 --brak-- typ 5 sprzedane rzut
46 1 4 37,10 m2 6,50 m2 typ 6 sprzedane rzut
47 1 4 34,30 m2 9,70 m2 typ 7 sprzedane rzut
48 2 4 58,40 m2 6,50 m2 typ 8 sprzedane rzut
51 2 5 61,40 m2 6,50 m2 typ 1 sprzedane rzut
52 1 5 34,30 m2 9,70 m2 typ 2 sprzedane rzut
53 1 5 37,10 m2 6,50 m2 typ 3 sprzedane rzut
54 2 5 45,40 m2 --brak-- typ 4 sprzedane rzut
55 2 5 45,40 m2 --brak-- typ 5 sprzedane rzut
56 1 5 37,10 m2 6,50 m2 typ 6 sprzedane rzut
57 1 5 34,30 m2 9,70 m2 typ 7 sprzedane rzut
58 2 5 58,40 m2 6,50 m2 typ 8 sprzedane rzut
61 2 6 61,40 m2 6,50 m2 typ 1 sprzedane rzut
62 1 6 34,30 m2 9,70 m2 typ 2 sprzedane rzut
63 1 6 37,10 m2 6,50 m2 typ 3 sprzedane rzut
64 2 6 45,40 m2 --brak-- typ 4 sprzedane rzut
65 2 6 45,40 m2 --brak-- typ 5 sprzedane rzut
66 1 6 37,10 m2 6,50 m2 typ 6 sprzedane rzut
67 1 6 34,30 m2 9,70 m2 typ 7 sprzedane rzut
68 2 6 58,40 m2 6,50 m2 typ 8 sprzedane rzut
71 2 7 61,40 m2 6,50 m2 typ 1 sprzedane rzut
72 1 7 34,30 m2 9,70 m2 typ 2 sprzedane rzut
73 1 7 37,10 m2 6,50 m2 typ 3 sprzedane rzut
74 2 7 45,40 m2 --brak-- typ 4 sprzedane rzut
75 2 7 45,40 m2 --brak-- typ 5 sprzedane rzut
76 1 7 37,10 m2 6,50 m2 typ 6 sprzedane rzut
77 1 7 34,30 m2 9,70 m2 typ 7 sprzedane rzut
78 2 7 58,40 m2 6,50 m2 typ 8 sprzedane rzut
81 2 8 61,40 m2 6,50 m2 typ 1 sprzedane rzut
82 1 8 34,30 m2 9,70 m2 typ 2 sprzedane rzut
83 1 8 37,10 m2 6,50 m2 typ 3 sprzedane rzut
84 2 8 45,40 m2 --brak-- typ 4 sprzedane rzut
85 2 8 45,40 m2 --brak-- typ 5 sprzedane rzut
86 1 8 37,10 m2 6,50 m2 typ 6 sprzedane rzut
87 1 8 34,30 m2 9,70 m2 typ 7 sprzedane rzut
88 2 8 58,40 m2 6,50 m2 typ 8 sprzedane rzut
91 2 9 61,40 m2 6,50 m2 typ 1 sprzedane rzut
92 1 9 34,30 m2 9,70 m2 typ 2 sprzedane rzut
93 1 9 37,10 m2 6,50 m2 typ 3 sprzedane rzut
94 2 9 45,40 m2 --brak-- typ 4 sprzedane rzut
95 2 9 45,40 m2 --brak-- typ 5 sprzedane rzut
96 1 9 37,10 m2 6,50 m2 typ 6 sprzedane rzut
97 1 9 34,30 m2 9,70 m2 typ 7 sprzedane rzut
98 2 9 58,40 m2 6,50 m2 typ 8 sprzedane rzut
101 2 10 61,40 m2 6,50 m2 typ 1 sprzedane rzut
102 1 10 34,30 m2 9,70 m2 typ 2 sprzedane rzut
103 1 10 37,10 m2 6,50 m2 typ 3 sprzedane rzut
104 2 10 45,40 m2 --brak-- typ 4 sprzedane rzut
105 2 10 45,40 m2 --brak-- typ 5 sprzedane rzut
106 1 10 37,10 m2 6,50 m2 typ 6 sprzedane rzut
107 1 10 34,30 m2 9,70 m2 typ 7 sprzedane rzut
108 2 10 58,40 m2 6,50 m2 typ 8 sprzedane rzut
111 2 11 61,40 m2 6,50 m2 typ 1 sprzedane rzut
112 1 11 34,30 m2 9,70 m2 typ 2 sprzedane rzut
113 1 11 37,10 m2 6,50 m2 typ 3 sprzedane rzut
114 2 11 45,40 m2 --brak-- typ 4 sprzedane rzut
115 2 11 45,40 m2 --brak-- typ 5 sprzedane rzut
116 1 11 37,10 m2 6,50 m2 typ 6 sprzedane rzut
117 1 11 34,30 m2 9,70 m2 typ 7 sprzedane rzut
118 2 11 58,40 m2 6,50 m2 typ 8 sprzedane rzut
121 2 12 61,40 m2 6,50 m2 typ 1 sprzedane rzut
122 1 12 34,30 m2 9,70 m2 typ 2 sprzedane rzut
123 1 12 37,10 m2 6,50 m2 typ 3 sprzedane rzut
124 2 12 45,40 m2 --brak-- typ 4 sprzedane rzut
125 2 12 45,40 m2 --brak-- typ 5 sprzedane rzut
126 1 12 37,10 m2 6,50 m2 typ 6 wolne rzut
127 1 12 34,30 m2 9,70 m2 typ 7 sprzedane rzut
128 2 12 58,40 m2 6,50 m2 typ 8 sprzedane rzut
131 2 13 61,40 m2 6,50 m2 typ 1 sprzedane rzut
132 1 13 34,30 m2 9,70 m2 typ 2 sprzedane rzut
133 1 13 37,10 m2 6,50 m2 typ 3 sprzedane rzut
134 2 13 45,40 m2 --brak-- typ 4 sprzedane rzut
135 2 13 45,40 m2 --brak-- typ 5 sprzedane rzut
136 1 13 37,10 m2 6,50 m2 typ 6 sprzedane rzut
137 1 13 34,30 m2 9,70 m2 typ 7 sprzedane rzut
138 2 13 58,40 m2 6,50 m2 typ 8 sprzedane rzut
141 2 14 61,40 m2 6,50 m2 typ 1 sprzedane rzut
142 1 14 34,30 m2 9,70 m2 typ 2 sprzedane rzut
143 1 14 37,10 m2 6,50 m2 typ 3 sprzedane rzut
144 2 14 45,40 m2 --brak-- typ 4 sprzedane rzut
145 2 14 45,40 m2 --brak-- typ 5 sprzedane rzut
146 1 14 37,10 m2 6,50 m2 typ 6 sprzedane rzut
147 1 14 34,30 m2 9,70 m2 typ 7 sprzedane rzut
148 2 14 58,40 m2 6,50 m2 typ 8 sprzedane rzut
151 2 15 61,40 m2 6,50 m2 typ 1 sprzedane rzut
152 1 15 34,30 m2 9,70 m2 typ 2 sprzedane rzut
153 1 15 37,10 m2 6,50 m2 typ 3 sprzedane rzut
154 2 15 45,40 m2 --brak-- typ 4 sprzedane rzut
155 2 15 45,40 m2 --brak-- typ 5 sprzedane rzut
156 1 15 37,10 m2 6,50 m2 typ 6 sprzedane rzut
157 1 15 34,30 m2 9,70 m2 typ 7 sprzedane rzut
158 2 15 58,40 m2 6,50 m2 typ 8 sprzedane rzut
161 4 16/17 163,40 m2 25,70 m2 typ 9 sprzedane rzut dół
rzut góra
162 5 16 115,00 m2 28,80 m2 typ 8a sprzedane rzut
162 5 17 79,30 m2 28,80 m2 typ 8b sprzedane rzut
171A 3 16 66,60 m2 --brak-- typ 8c rezerwacja rzut
171B 1 17 50,70 m2 18,00 m2 typ 8d rezerwacja rzut
172A 4 16 101,20 m2 8,60 m2 typ 8e wolne rzut
172B 3 17 85,30 m2 8,60 m2 typ 8f wolne rzut